Przejdź do treści

Ulga Na Instalacje Fotowoltaiczne – Odpis Od Podatku

  Możesz odpisać nawet do 32% kosztu instalacji fotowoltaicznej od Podatku!

  Dzięki regulacjom, które weszły w życie 1 stycznia 2019r, ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją w tym także montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Do odliczenia jest nawet do 32% kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła.

  W celu przyspieszenia procesu poprawy jakości powietrza Ministerstwo Finansów uruchomiło wsparcie finansowe termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w formie ulgi termomodernizacyjnej.

  Ulga pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (m.in. fotowoltaika i pompy ciepła).

  Dzięki temu począwszy od 2019 r. wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne opisane w rozporządzeniu będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Kto może skorzystać z ulgi?

  podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, „będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych”

  Wysokość ulgi

  Maksymalna korzyść, czyli pomniejszenie należnego podatku, dla najzamożniejszych wyniesie 53 000zł*32%=16 960 zł (gdy cały wydatek zmieści się w dochodzie objętym 32-procentową stawką podatku dochodowego). Osoby o przeciętnych dochodach (mieszczących się w pierwszym progu podatkowym ze stawką 18%) zyskają 53 000zł*18% =9540 zł.

  Ile mogę odliczyć od podatku?

  Możesz odliczyć 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia do kwoty  53.000 zł. 

  Jakie materiały i usługi są objęte ulgą termomodernizacyjną?

  Wymienione w rozporządzeniu materiały budowlane i urządzenia i usługi które podlegają uldze, to m.in.:

  1)  pompa ciepła wraz z osprzętem

  2) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem

  3) montaż pompy ciepła,

  4) montaż instalacji fotowoltaicznej

  5) inne wymienione w rozporządzeniu